5 ماه پیش

0

#funاگر بخواهید کاری انجام شود هیچ چیزی نمیتواند جلوی شمارا بگیرد😐👌


ماژول اوليه #bluekeep (اكسپلويت آسيب پذيرى #cve_2019_0708) به metasploit اضافه شد.

پست های مرتبط

0
روزجهانی ایموجی مبارک! 😁🥳🥳🥳
5 ماه پیش | کامنت ها : 0

نظرات