5 ماه پیش

0

مردم عادی فکر میکنن اگه چیزی خراب نشده ,پس دست بهش نزن


مردم عادی فکر میکنن اگه چیزی خراب نشده ,پس دست بهش نزن اما مهندسا فکر میکنن اگه یه چیزی خراب نشده پس اندازه کافی فیچر نداره😄 روز همه مهندسا که خالق دنیای مدرن و پر فیچر هستن, مبارک 😎❤️

پست های مرتبط

0
Open Source Power
3 سال پیش | کامنت ها : 0
0
💥zfs 0.8.1
5 ماه پیش | کامنت ها : 0

نظرات